Profesionalūs instruktoriai

Automobiliai kaip VĮ Regitra

Moderni mokymo klasė

Mokome su mechanine ir automatine pavarų dėžėmis

Teorijos programa tokia pat kaip VĮ Regitra

Pas mus taip paprasta išmokti vairuoti

Pradinius vairavimo įgūdžius galite įgyti vairuodami vairavimo treniruoklį

Tai puiki galimybė nustebinti artimą žmogų

Tarptautinėje parodoje „Šiauliai“ gavome apdovanojimą už geriausią metų paslaugą

Tarptautinėje parodoje „Šiauliai“

Vykdome įvairius projektus susijusius su saugiu eismu

Istoriją kuriame kartu!

Istoriją kuriame kartu!
Patikrinimo prieš važiavimą klausimai

 

Parodykite, kur tikrinsite alyvos lygį variklyje. Atsakymas: atidarius variklio gaubtą, variklio skyriuje pamatysite ryškiaspalvę matuoklę.

 

Paaiškinkite, kaip tikrinsite, ar alyvos lygis variklyje yra pakankamas. Atsakymas: prieš užvedant, esant šaltam automobilio varikliui, automobiliui stovint lygioje vietoje, ištraukiate variklio alyvos matuoklę, ją nuvalote, vėl įstatote, po to vėl ištraukiate ir variklio alyvos matuoklėje matote, kad variklio alyvos nebūtų daugiau MAX. žymos ir mažiau MIN. žymos.

 

Parodykite arba paaiškinkite, kaip tikrinsite, ar veikia vairo stiprintuvas. Atsakymas: Sukant vairą neužvestam automobiliui, vairas sukasi sunkiai. Užvedus automobilį vairas sukasi lengvai. Jei tiek neužvestam, tiek užvestam automobiliui vairas sukasi sunkiai, tuomet arba vairo stiprintuvo nera automobilyje arba jis sugedes.

 

Parodykite, kur tikrinsite skysčio lygį variklio aušinimo sistemoje. Atsakymas: po variklio gaubtu randasi aušinimo skysčio išsiplėtimo talpa.

 

Paaiškinkite, kaip tikrinsite, ar aušinimo skysčio lygis yra pakankamas. Atsakymas: Ant pačio aušinimo skysčio išsiplėtimo bakelio bus žymos MIN. ir MAX. Aušinomo skysčio neturėtų būti daugiau nei MAX. ir mažiau nei MIN.

 

Paaiškinkite, kaip tikrinsite, ar veikia stovėjimo stabdys. Atsakymas: po 3-4 trakštelėjimų įjungiate stovėjimo ( rankinį ) stabdį. Įjungę pirmąją pavarą bandote lėtai pajudėti iš vietos. Jei jaučiate pasipriešnimą ir stabdymą, tuo met stovejimo stabdys veikia.

 

Parodykite, kur yra langų plovimo skysčio rezervuaras (talpa). Atsakymas: langų plovimo skysčio talpa yra po variklio gaubtu. Ant talpos dangtelio matosi pavaizduota vandens srovė bėganti ant stiklo.

 

Paaiškinkite, kaip tikrinsite langų plovimo skysčio lygį. Atsakymas: žymos MIN. ir MAX. gali būti ant langų plovimo skysčio talpos arba joje įstatyta matuoklė. Apie pasibaigusį skystį gali signalizuoti ir lemputė esanti prietaisų skydelyje. Jei nera signalinės lemputės, matuoklės ar žymų ant talpos, tai tikriname apžvalgos būdu, purkšdami langų plovimo skystį ant langų ir žiūrime begančio skysčio srovės stiprumą. Jei stipri srovė – skysčio pakanka, jei silpna – reikia dapilt. Jei skystis nebėga – arba nėra skysčio arba neveikia purškimo sistema.

 

Parodykite, kaip tikrinsite, ar veikia įspėjamasis garso signalas. Atsakymas: paspaudus garso signalą turite jį išgirsti.

 

Parodykite, kur yra stabdžių skysčio rezervuaras (talpa). Atsakymas: stabžių skysčio rezevuaras yra po variklio gaubtu, tiesiogiai prieš stabdžių paminą.

 

Paaiškinkite, kaip tikrinsite, ar stabdžių skysčio lygis yra pakankamas, kad saugiai važiuotumėte. Atsakymas: stabdžių skysčio talpje rasite matuoklę arba žymas MIN. ir MAX. rasite ant pačios talpos. Skysčio turėtų būt ne daugiau MAX. ir ne mažiau MIN.

 

Parodykite, kaip tikrinsite, ar veikia posūkių signalai. Atsakymas: pasukę užvedimo raktelį įjungiate degimą ir įjungiate posūkio signalą. Apžiūrint apžvalgos būdu turi ritmingai mirksėti visi, tos pusės, posūkio lemputės. Taip tikrinama ziūrint ir i prietaisų skydelį. Jame matysite ritmingais tarpais mirksinčias žalias rodykles. Jei rodyklės ima mirksėti greit arba neritmingai, reiškia yra perdegusi kuri nors posūkio lemputė. Jei tai atsitinka vairuojant automobilį, tuomet atsidarote langą ir posūkio signalus rodote ranka, iki kol pašalinsite gedimą.

 

Paaiškinkite, kaip tikrinsite, ar veikia stabdžių šviesos signalai. Atsakymas: ant stabdžių paminos uždedate sunkų daiktą (pvz. 2 kg. automobilinį gesintuvą) ir automobilio gale turite matyti degančius ryškius STOP žibintus.

 

Paaiškinkite, kaip tikrinsite, ar veikia darbinis stabdys. Atsakymas: esant neužvestam automobilio varikliui, kiekvieną kartą spaudžiant stabdžio paminą jos eiga sutrumpės 1/2. Jei kaskart spaudžiant stabdžio paminą ji spaudžiasi iki galo, vadinasi stabdžiai neveikia ir važiuoti negalima.

 

Parodykite, kaip tikrinsite, ar veikia visi žibintai. Atsakymas: šviesų jungimo rankenėlę sukame pagal laikrodžio rodyklę. Ijungiame gabaritines šviesas, paskui artimas šviesas, ir vėliau tolimas šviesas. Kas kart išlipę apžvalgos būdu apžiūrime. Automobilio priekyje turi degti atitinkamai gabaritinės, artimos ar tolimos šviesos, automobilio gale raudonos gabaritinės šviesos ir numerio apšvietimas.

 

Paaiškinkite, kur ieškosite informacijos apie rekomenduojamą oro slėgį padangose. Atsakymas: lipduką su rekomenduojamu oro slėgiu padangose rasite atidarę degalų pylimo dangtelį, arba kito modelio automobiliuose atidarę šonines priekines dureles arba ant durelių statramsčio.

 

Paaiškinkite, kaip tikrinsite oro slėgį padangose. Atsakymas: atsukę padangos ventilio dangtelį, įstatysite oro slėgio matuoklį ( manometra ) paspausite jį ir palaikę kelias sekundes atleisite. Ir prietaiso skalėje matysite koks slėgis yra jūsų padangoje.

 

Paaiškinkite, kaip tikrinsite, ar padangų protektoriaus rašto gylio pakanka, kad saugiai važiuotumėte. Atsakymas: protektoriaus gylį galite išmatuoti specialiu prietaisu arba tiesiog slankmačiu. Protektoriaus gylis negali būti mažesnis nei: žiemą 3 mm. vasarą 1,6 mm.

 

Paaiškinkite, kaip tikrinsite, ar bendra padangų būklė tinkama saugiai važiuoti. Atsakymas: tikrinama apžvalgos būdu, kad padangos būtų nesuskirdusios, neatpleišėjusios, be matomų įtrūkimų. Ant tos pačios ašies turi būti to pačio aukščio, pločio, rašto, vienodo nusidėvėjimo ir sezoniškumo padangos.

 

Parodykite, kaip tikrinsite, ar veikia avarinė šviesos signalizacija. Atsakymas: tikrinama apžvalgos būdu. Įjungus avarinę šviesos signalizaciją apžiūrime kad vienu metu ritmingai mirksėtų visos posūkio signalo lemputės. Apie tai informuos ir prietaisų skydelyje degančios zalios spalvos rodyklės.

 

NEPAMIRŠKITE, jei egzamino metu reikės atidaryti variklio gaubtą, tai turi atlikti egzaminuotojas.

 

 AUTOMOBILIO PRIETAISŲ SKYDELIO, INFORMACINIŲ LEMPUČIŲ REIKŠMĖS :

automobilio prietaisu skydelio simboliai - www.de2.lt
 
Automobiliu prietaisu paneles simboliai -www.de2.lt

sutartiniai automobilio zenklai simboliai -www.de2.lt

 

Nuorodos. Straipsniai.

TAI PADĖS JUMS IŠMOKTI! KAIP PARKUOTI AUTOMOBILĮ :

Nuorodą kopijuoti.

http://www.youtube.com/watch?v=199QsWyBhpo

 

http://www.skrastas.lt/?data=2012-12-03&rub=1065924810&id=1354462425

Susitikimas su verslininku Robertu Balniu
http://www.infocentras.info/news.php?rowstart=5

http://etaplius.lt/apdovanoti-tarptautines-verslo-ir-pasiekimu-parodos-geriausieji/

Visos teisės saugomos. www.prievairo.lt 2016
SERP, Keyword Rank, RSS, RSS FEED,